Kontaktujte nás

Napište nám na e-mail info@leximapping.com nebo využijte kontaktního formuláře:


Leximapping tým

Stojí za námi tvrdá práce a také velké nadšení. Leximapping pro vás vyvíjejí a připravují:

PhDr. Petra Kacafírková
autorka projektu

Vystudovala obor anglický jazyk a literatura – základy společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také složila státní rigorózní zkoušku z oblasti anglické metodologie. Věnuje se rozličné pedagogické činnosti. Působila v jazykových školách, firemních, veřejných, individuálních a pomaturitních kurzech. Také vyučovala na vyšší odborné škole a několik let na klasických gymnáziích anglický jazyk, semináře přípravy na mezinárodní zkoušky a společenské vědy. Nyní pracuje jako lektorka na Katedře angličtiny Pedagogické fakulty a Ústav pro jazykovou a odbornou přípravu UK. Je absolventkou programu International Visitor Leadership (IVLP) na téma Education in Digital Age. V současné době se také věnuje doktorskému studiu na katedře psychologie PedF UK a její výzkum je zaměřen na psychodidaktiku a rozvoj metakognitivních schopností žáků.

Kromě klasické výuky pořádá akreditované semináře MŠMT a přednášky pro učitele v oblasti metodologie cizích jazyků pro PedF UK a nakladatelství Fraus. Je autorkou metodické příručky pro učitele vydané Karlovou Univerzitou, Leximapping – jak učit pomocí myšlenkových map angličtinu a další cizí jazyky (2015). V publikaci představuje různé využití myšlenkových map ve výuce cizích jazyků, ale hlavně inovativní techniku na výuku slovní zásoby.

Filip Korf
programátor

Studuje Gymnázium Nad Štolou, zaměřuje se na matematiku a informatiku. Počítače ho bavily již od mala, na základní škole se naučil programovat v C#, postupem času pak v PHP, Javě a trochu v C++. Přeprogramoval jádro Leximapping aplikace a dál ji vyvíjí.

Ondřej Frajer
ilustrátor