Myšlenková mapa

Pojem myšlenková mapa už v dnešní době není neznámý. U mnohých vyvolá představy více či méně přehledných diagramů plných čar, klíčových slov, termínů a naznačených vztahů mezi nimi. Avšak ne každý takový diagram nutně splňuje podmínky pro to, aby byl tou správou myšlenkovou mapou.

V dnešním vizuálním světě se nelineární organizace myšlenek stává čím dál tím více populární, ovšem není to jenom výdobytek naší doby. Příklady nelineárních zápisků můžeme sledovat už u myslitelů z dávné historie, na což ukazuje Tony Buzan ve svých publikacích o myšlenkových mapách[1]. Byl to právě on, který povznesl nelineární často chaotické zápisky, dal jim řád a přetvořil je na funkční a efektivní nástroj pro učení, myšlení a rozvoj kreativity. Tak vznikly myšlenkové mapy (mind maps), o které se zde budeme opírat. Tony Buzan definuje myšlenkovou mapu jako „vizuální nástroj pro holistické, tedy celistvé myšlení, který podporuje všechny funkce mozku – především paměť, kreativitu, učení a veškeré přemýšlení“[2].

Aby se mapa stala takto účinným nástrojem, je třeba dodržovat pravidla při jejím tvoření.

Nejdůležitější jsou následující:
  1. Centrální pojem je umístěn do středu, nejlépe, když je reprezentován obrázkem.
  2. Z centrální myšlenky vystupují větve, které nesou informaci vážící se k ústřednímu tématu a tyto větve se dále rozvíjejí.
  3. Větve jsou různých řádů, čím blíže jsou k hlavní myšlence, tím více je vztah k ní užší, a tím graficky významnější by měly být.
  4. Každá větev nese ideálně jen jedno slovo nebo obrázek.
  5. Důležité je použití barev, křivek a kreativity celkově, aby se tak mapy staly pro náš mozek co nejvíce atraktivní.

Možností jak využít myšlenkové mapy ve výuce cizího jazyka je opravdu velké množství. Aktivity na nich založené mohou sloužit jako svěží alternativa k často jednotvárným cvičením, které nabízejí učebnice a cvičebnice gramatiky. Kniha Leximapping: jak využít myšlenkové mapy ve výuce angličtiny a dalších cizích jazyků představuje různé typy aktivit zaměřených jak na gramatiku a slovní zásobu, tak i na základní jazykové dovednosti. Najdete zde hotové pracovní listy k okamžitému použití ve výuce (k dispozici verze pro tisk na přiloženém CD), i návody, jak využít myšlenkové mapy během výkladu v hodině. Popsané jsou i možnosti modifikace jednotlivých úkolů, slouží tedy jako inspirace k vytvoření vašich vlastních aktivit a pracovních listů.